Vereniging

Ki Kong is gestart op 18 september 2005 door toentertijd instructeur 3de dan Richard Suijker. Op 1 januari 2006 is gekozen voor de formele verenigingsstructuur. Bij eerste oprichting bestond het bestuur uit Carla Vermeulen (voorzitter), Bjorn Lugthart (lid) en Brian van de Berg (lid) en Richard Suijker (penningmeester).

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden: Master Richard Suijker, Chantal Govaart (2de dan, buiten dojangse activiteiten), Ed Zwinkels (1ste dan, webmaster).