Wat betekent Tang Soo Do?

Tang Soo Do is de Koreaanse variant van Karate.

Letterlijk is het woord Tang een verwijzing naar de Tang Dynastie. In die tijd (617 – 907 AD) hadden China en Korea een gezamenlijke culturele achtergrond.

Soo: betekent hand, maar ook vuist, stoot, slag of verdediging enz.

Do: betekent leefwijze of kunst.

Samenvattend: Tang Soo Do is de klassieke Koreaanse gevechtskunst die op legendarische wijze werd beinvloed door de Tang methode van gevechtskunsten.

Nog korter: Tang Soo Do is de Koreaanse Karate variant.

Binnen Tang Soo Do is respect heel belangrijk. Dit uit zich onder andere door naar elkaar te buigen ongeacht ranghoogte (de Aziatische manier van elkaar een hand geven).

Tang Soo Do is anders dan een gevechtsport. Bij een gevechtsport ben je in gevecht met iemand anders, bij een krijgskunst in gevecht met jezelf. Bedenk: in een gevecht met jezelf kun je alleen maar winnen!

Tang Soo Do is een Krijgskunst voor zelfverdediging. Het kan door iedereen beoefend worden of je nu heel jong (3 jaar) of wat ouder bent (de oudste TSD’ka is 93). De technieken zijn door iedereen aan te leren. Respect, discipline, inzet, weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfbeheersing zijn enkele kernbegrippen bij het aanleren van Tang Soo Do

  • Respect: Waardeer de ander, je omgeving en jezelf.
  • Discipline en inzet: De enige manier om verder te komen is het leven positief benaderen. Met discipline en inzet komen doelen uiteindelijk in zicht.
  • Weerbaarheid en zelfvertrouwen: Door het beoefen van Tang Soo Do krijgt je niet alleen meer kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Ook het zelfvertrouwen en je weerbaarheid wordt groter. Je straalt uit wie je bent.
  • Zelfbeheersing: Wordt verkregen door hard te werken en volharding.
  • Eenvoud: Tang Soo do is fysiek lekker bezig zijn. Het gaat om het aanleren van technieken toegepast op het juiste momentum, het komt aan op vaardigheid en dus niet op kracht. Daarom voor iedereen toepasbaar.