Ki Gong

wkclogoDojang Ki Kong is aangesloten bij de wereld Ki Gong club. Ki is de oorspronkelijke vitale kracht (levensenergie) die de atomen en moleculen in beweging houdt. Het is het fundament van de kwantumfysica en het bestaan van onze materiele wereld (de onzichtbare energie, die overal aanwezig is). Ook wel Chi (China), prana (India), kundaline-kracht, Goddelijke kracht, Noum (Afrika) genoemd. Het is de bezieling van alles wat groeit en bloeit. Ki is de ononderbroken energiestroom die ervoor zorgt dat de mens een samenhangend geheel is (Um-Yang). Ook vormt Ki de verbinding tussen de mens en haar omgeving. In de formule van Einstein staat dat energie gelijk is aan massa keer het kwadraat van de licht snelheid. Dat wil zeggen dat energie gelijk is aan materie en dat energie dus omgezet kan worden in materie en materie weer in energie. Ons fysieke lichaam is een energielichaam met een fysiek uiterlijk. Hoe meer Ki, hoe meer vitaliteit je hebt. Hoe vitaler je bent, hoe meer Ki je hebt en hoe beter je bestand bent tegen ziektes en stress. Gong staat voor oefening, maar ook voor doorzettingsvermogen, een beloning voor discipline. Samenvattend: Ki Gong is beheersing van levensenergie, het meester worden van levensenergie ter bevordering van harmonie tussen lichaam en geest. Meer informatie