Privacyverklaring Vereniging dojang Ki Kong.

Vereniging dojang Ki Kong (hierna: Ki Kong) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ki Kong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kikong.nl

Inleiding

 • Dit is de Privacyverklaring van vereniging dojang Ki Kong, gevestigd in De Lier en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27293034.

Contactgegevens van onze vereniging:
KvK nummer:                       27293034
Website:                                 https://www.kikong.nl
Email:                                     info@kikong.nl
Correspondentieadres:      Sir Winston Churchill laan 283/57, Rijswijk
Trainingslocatie:                 Gymzaal ’t Achterlaantje, De Lier

 • Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van het reglement, maar wordt door de Betrokkene expliciet geaccordeerd. Onder Betrokkene wordt verstaan: het lid of -ingeval een lid minderjarig is- zijn wettelijk vertegenwoordiger.
 • Door akkoord te geven op deze Privacyverklaring geeft Betrokkene toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door de vereniging en derden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens Betrokkene

 • Deze alinea ziet op de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene.
 • De door u  verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in onze beveiligde verenigingsdatabase.
 • Persoonsgegevens op onze website:

Ki Kong verwerkt uw vrijwillig verstrekte persoonsgegevens doordat u gebruik wil maken van de diensten die wij op onze website aan u aanbieden:

Bij het opnemen van contact via ons contactformulier op onze website, gaat het om de gegevens:

 • Voornaam, voorvoegsel en achternaam
 • Email adres
 • De aard van uw contact
 • De dag / tijdstip waarop u de proefles wilt
 • Uw eventuele opmerking

Indien u zich als gebruiker / leerling aanmeldt op onze site, worden de volgende gegevens vastgelegd.

 • Voornaam, voorvoegsel, achternaam
 • Email adres
 • Foto en/of eventuele extra informatie die u over uw zelf wilt vastleggen.

Indien u zich opgeeft als lid van onze vereniging, worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Achternaam
 • Uw geslacht (m/v/o)
 • Voornaam
 • Geboortedatum (dag, maand, jaar)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Uw betalingstermijn (maandelijks, kwartaal, jaarlijks)
 • Inschrijfdatum
 • Akkoord met algemene voorwaarden
 • Graduatie (bandkleur)
 • Examendata
 • Dag en tijdstip van training
 • IBAN nummer
 • Op de website van Ki Kong worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ki Kong gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens

 • Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen voor de hieronder genoemde doelen gebruikt.
 • Ki Kong heeft uw gegevens nodig om contact met u op te nemen als u daarom verzoekt.
 • De door Betrokkene verstrekte gegevens -met uitzondering van incasso gegevens- worden gedeeld met de TSDN (Tang Soo Do Nederland) teneinde leden te kunnen voorzien van internationale gup en dan-graad certificaten alsmede voor deelname aan (inter)nationale toernooien, examens en overige events.
 • De gegevens van Betrokkene worden bewaard zolang als de Betrokkene is ingeschreven als lid van de vereniging of voor de termijn die daarvoor wettelijk door de belastingdienst wordt gesteld.
 • De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de Secretaris van het Bestuur. Ten tijde van het opstellen van deze verklaring master R. Suijker, te bereiken per mail rsuijker@ziggo.nl
 • De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van het verenigigingsbestuur.

Gebruik van Google Analytics:

 • Ki Kong maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
 • De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan.
 • Ki Kong heeft Google geen toestemming gegeven om via Ki Kong verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Inzage en wijziging

 • De Betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens die hij zelf heeft verstrekt kan hij opvragen bij de FG (zie onder Verwerking, 4)
 • De Betrokkene kan zijn persoonsgegevens corrigeren of wijzigen. Dit kan door het sturen van een e-mail naar de FG onder vermelding van ‘wijziging persoonsgegevens’. De FG draagt zo snel mogelijk na ontvangst zorg voor de aangegeven wijziging en stuurt daarvan een bevestiging aan de Betrokkene.
 • U kunt een verzoek sturen naar info@kikong.nl

Om uw identiteit vaststellen, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een kopie identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek.

Social Media | gebruik foto’s

 • De vereniging maakt gebruik van zowel een website als een openbare facebook pagina.
 • Voor het verwezenlijken van onder andere promotionele activiteiten van de vereniging, ledenwerving, als ook delen van reguliere of bijzondere verenigingsactiviteiten kunnen tijdens lessen, examens of andere events, foto’s worden gemaakt. Door accordering van deze Privacyverklaring geeft Betrokkene toestemming voor het gebruik van zijn foto’s op voornoemde social media.
 • Indien Betrokkene geen toestemming geeft voor het gebruik als hiervoor omschreven, kan hij dat aangeven door het sturen van een e-mail aan de FG onder vermelding van ‘geen toestemming foto’s op social media’.
 • Leden van 18 jaar en ouder dienen deze toestemming zelf en persoonlijk te geven.

De Website | www.kikong.nl

 • De website maakt gebruik van sessie cookies die volledig anoniem zijn, geen privé data kan hieruit uitgelezen worden. Voor meer informatie over cookies lees: Uitleg over cookies
 • Bij het gebruik van het contact of inschrijfformulier worden de ingevulde gegevens inclusief het IP-adres opgeslagen en verzonden als email naar het bestuur. De gegevens worden bewaard met inachtneming van de bovenstaande punten 1 – 6.
 • De bezoekersteller telt de unieke IP-adressen maar slaat deze niet op.
 • Alleen bij frauduleus gedrag op de website kan het IP-adres worden opgeslagen voor het permanent bannen van dit IP-adres. Geen andere persoonsgegevens worden hierbij opgeslagen.

Tot slot
Mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Betrokkene wordt daarom geadviseerd altijd de website te bezoeken voor de laatste versie van de Privacyverklaring.

Voor alle vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kan Betrokkene terecht van de Functionaris Gegevensbescherming.