In Memoriam

frans_vermeulenSam dan, Frans Vermeulen (1954-2013) was (mede-)oprichter van dojang Toksuri. In 2000 begon hij zijn TSD carrière bij Chung Shin onder leiding van Master Sjef Lamens. In 2005 behaalde hij zijn zwarte band, in 2007 zijn 2de en in 2010 zijn 3de dan. In 2013 overleed hij op 14 februari, we missen hem nog iedere dag, maar de herinnering aan zijn warme persoonlijkheid blijft!