Geschiedenis

Oosprong

XKL1OYZBERDe juiste oorsprong van Tang Soo Do is, evenals van iedere willekeurige gevechts- of krijgskunst, onduidelijk, hoewel een aantal historische theorieën bestaan. De meest geloofwaardige en traditionele versie is dat de gevechtskunst niet in een bepaald land is ontstaan, maar over de gehele wereld, afhankelijk van de behoefte van de mens.

korean_peninsulaDe voorvaderlijke kunst van het Koreaanse Tang Soo Do kan worden terug gevolgd tot aan de periode van de drie koninkrijken waarin Korea toen was verdeeld.

Koguryo werd gesticht in 37 voor Christus in het noorden van Korea. De Silla dynastie werd gesticht in 57 voor Christus in het zuidoostelijk deel van het schiereiland, en Paekhe werd gesticht in 18 voor Christus. Na een lange opeenvolging van oorlogen verenigde de Silla Dynastie de drie koninkrijken in 668 AD. Tijdens deze periode waren de primitieve gevechtskunsten erg in trek bij oorlogsvoering. Dit kun je onder andere terugvinden op muurschilderingen, ruïnes en overblijfselen die een beeld gaven van Tang Soo Do uit die tijd.

Van de drie koninkrijken was de Silla Dynastie het meest beroemd voor de ontwikkeling van de gevechtskunst. Een legergroep bestaande uit jonge aristocraten, die “Hwa Rang Dan” werden genoemd, was de hoofdgroep die deze kunst ontwikkelde. Deze strijders waren de drijfveren bij het verenigen van het schiereiland tot de nieuwe Silla Dynastie (668-935 AD), en uit hun kringen kwamen vele leiders van de Dynastie. De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. De namen van een aantal groepen en kunsten weerspiegelt dit, zoals Hwa Ran Do of Hwa Soo Do.

Ontwikkelingen tijdens de middeleeuwen

Het verenigd Silla Koninkrijk werd in 918 AD onderworpen door een krijgsheer, Wan Kun geheten. Een nieuw koninkrijk werd gesticht, “Koryo” geheten, dat 475 jaar zou bestaan. In 1392 AD volgde een nieuw koninkrijk de Yi dynastie, dit bestond ongeveer 500 jaar. Een periode van ongeveer duizend jaar verstreek tussen beide dynastieën. Tang Soo Do werd erg populair bij de militaire samenleving. Echter, het meest belangrijke was dat deze gevechtskunst ook enorm populair werd bij het gewone volk. In die tijd werd het Kwon Bop, Tae Kyun, Soo Bakh, Tang Soo etc. genoemd.

Moderne geschiedenis

De daarop volgende bezetting van Korea door het Japanse militaire regime duurde van 1909 tot 1945. Gedurende deze periode werd het uitoefenen en onderwijzen van de gevechtskunst beperkt toegelaten. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze beperking opgeheven. Verscheidene opleidingen voor de gevechtskunst werden toen opgericht. In 1965 werden verschillende gevechtssystemen verenigd in één organisatie: de Koreaanse Tae Kwon Do Bond. Als een Koreaanse nationale sport, luidde Tae Kwon Do een nieuw tijdperk in, instructeurs werden over de gehele wereld gezonden en internationale toernooien gehouden. In die tijd werden Tang Soo Do en Tae Kwon Do in principe geschieden, waarbij Tang Soo Do streefde een traditionele gevechtskunst te blijven terwijl Tae Kwon Do wereldspelen en sportevenementen organiseert.

Tang Soo Do is voor iedereen. Geen mens is gelijk en daarom zal iedereen op zijn eigen wijze invulling geven aan zijn eigen leven. Zo ook met Tang Soo Do, iedere beoefenaar, zal naar zijn beste inzet, toewijding en volharding proberen het beste uit zichzelf te halen. Met als ultieme doel om voor zichzelf en anderen een beter mens te worden.