Vrienden van

Vrienden van dojang Ki Kong ondersteunen de vereniging met geld, materiaal of een dienst. Bij bedrijven kan als tegenprestatie het logo op de website, sporttas of beschermers worden geplaatst. Vrije toegang tot toernooien of een demonstratie binnen uw bedrijf of instelling behoort ook tot de mogelijkheden.

Beoefenaren van de krijgskunst Tang Soo Do zijn één grote familie. Een familie die zich wil bekwamen in zelfverdediging, sparren, loopvormen, breektesten, gezondheidskunde, meditatie en wapenkunde. Het beoefenen van een krijgskunst die staat voor speciale waarden en normen. Waarbij anders dan bij een gevechtskunst het niet gaat om het verslaan van je tegenstander, maar om het gevecht met jezelf. Een krijgskunst die je alleen kunt leren door een juiste combinatie van totale inzet, regelmatig en constant oefenen, gehoorzaamheid en respect voor de instructeur en medeleerlingen, kortom een serieuze benadering (voor meer informatie zie onze website).

Dojang Ki Kong is de plaats waar leerlingen zich met groot enthousiasme inzetten om het mooiste gevecht te leveren dat bestaat, namelijk het gevecht met zichzelf. Af en toe meten de familieleden de voortgang van de prestaties door mee te doen aan toernooien. Hier gaat het niet om het winnen van elkaar, maar om elkaar te laten zien wat ze de afgelopen periode bij is geleerd. Leerlingen van dojang Ki Kong hebben bewezen al een behoorlijk gevecht met zichzelf te hebben geleverd blijkend uit de vele  podium plaatsen op nationale en internationale wedstrijden (compleet overzicht behaalde prijzen).

Wij willen met name onze jeugdleden de gelegenheid bieden deel te nemen aan nationale- en internationale evenementen. Ook zouden we graag willen investeren in trainingsmateriaal en zijn we hard aan het sparen voor een eigen dojang (oefenruimte).  Indien u dojang Ki Kong een warm hart toe draagt kunt u zich voegen bij de vriendengroep. Dit kunt u doen door:

  • een mailtje te sturen naar info@kikong.nl, met daarin uw naam en telefoonnummer.
  • of door bijgaand formulier in te vullen en te versturen.
  • of door uw bijdrage te storten op NL59 RABO 012.74.68.633 t.a.v. dojang Ki kong