Verslag van de Dan-Training en Pre-test

Geschatte leestijd:2 min., 34 sec.

Op de afgelopen zondag vond de maandelijkse dan-training en pre-test plaats, waarbij de deelnemers werden onderworpen aan een test om hun kennis voor hun volgende graduatie te beoordelen. De zaal was opgedeeld in drie groepen, elk onder leiding van ervaren instructeurs.

De eerste groep, bestaande uit kandidaten of toekomstige kandidaten voor Cho dan (1ste dan), werd geleid door Master Cheyenne Lamens. De tweede groep, bestaande uit kandidaten voor 2de dan, werd begeleid door Master Richard Suijker. De laatste groep, voor 3de dan kandidaten, werd gecoacht door zowel Master Lamens als Ronald (senior 3de dan).

In de eerste ronde werden de kandidaten gevraagd alle loopvormen te lopen vanaf de groene band. Voor de 1ste dan kandidaten omvatte dit alle 5 Pyung Ahn vormen, 2 Chill Sung vormen, Bassai, Naihanchi Cho dan en Sip Soo. Voor de 2de dan kandidaten werden hieraan toegevoegd Naihanchi E dan en Chill Sung Sam Ro. Voor de toekomstige 3de dan kandidaten werden de tests aangevuld met Naihanchi Sam Dan en Jin Do.

Na een korte pauze werd de test voortgezet met alle moogi sul loopvormen. Voor de 1ste dan kandidaten omvatte dit 5 Jang Bong Vormen, 2 Hu Bong Vormen en Ji Pan Gi Il Bu. Voor de 2de dan kandidaten werden extra vormen toegevoegd, zoals Bong Hyung Sah Bu, Ji Pan Gi E Bu (2de wandelstok), Dan Gum (mes) en Ki Cho Jang Gum Hyung (1ste zwaard loopvorm). De 3de dan kandidaten werden ook getest op Jung Koop Jang Kum Hyung (2de zwaardloopvorm), Ji Pan Gi Sam Bu (3de wandelstok) en Toksuri (dubbel mes loopvorm).

Na opnieuw een korte pauze werden de kandidaten gevraagd om de 20 hoogste 1-staps sparringstechnieken te demonstreren, zowel rechts als links uitgevoerd met hand en voet, gevolgd door de 20 hoogste ho sin sul technieken. Per onderdeel werden de deelnemers geïnformeerd over eventuele aandachtspunten voor hun daadwerkelijke examen dat op 28 juni plaatsvindt, zodat ze zich de komende 3 maanden hierop kunnen voorbereiden.

Uiteindelijk werden de volgende kandidaten uitgenodigd voor het 3de dan examen: Chantal, Laura, Mirte, Petra en Rob. Voor het 2de dan examen werden Bert, Ramon, William, Thomas en Gijsjan (van dojang Chung Shin) uitgenodigd. Voor 1ste dan werden Wietske, Matthias en Anna (van dojang Chung Shin) uitgenodigd.

In de uitnodiging voor het examen stond naast de datum en het tijdstip ook vermeld welke bijzondere opdracht de 2de en 3de dan kandidaten kregen, evenals de onderwerpen waaruit ze konden kiezen voor hun scriptie, met een minimum van woorden dat deze zou moeten bevatten.

Alle kandidaten werden aangemoedigd om zich voor te bereiden, met op 1 juni de laatste gezamenlijke dan-training/pre-test en op 28 juni het finale examen. Succes met de voorbereidingen!

Voordat de dan-training en pre-test werd afgesloten, ontving Master Lamens uit handen van de leerlingen van Ki Kong deel II een cadeau ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Chung Shin en als erkenning voor haar jarenlange inzet en toewijding aan de Koreaanse Krijgskunst Tang Soo Do. Het cadeau betrof een handgemaakt Koreaans zwaard, vervaardigd door de beroemde Koreaanse zwaardenmeester mr. Moon.

Geen reacties op "Verslag van de Dan-Training en Pre-test"